Duits vwo 2006

Het centraal examen Duits vwo wordt afgenomen vanaf 2010.