Duits 1,2 havo 2009

Het centraal examen Duits 1,2 havo werd afgenomen tot en met 2008.

In 2009 werd wel het volgende examen afgenomen: Duits havo