consumptief horeca BB vmbo 2022

Het centraal examen consumptief horeca BB vmbo werd als regulier examen afgenomen tot en met 2018 en als bezemexamen in 2019.

Pijl omhoog