consumptief bakken vmbo KB 2022

Het centraal examen consumptief bakken vmbo KB werd als regulier examen afgenomen tot en met 2018 en als bezemexamen in 2019.

Pijl omhoog