consumptief bakken vmbo BB 2026

Het centraal examen consumptief bakken vmbo BB werd als regulier examen afgenomen tot en met 2018 en als bezemexamen in 2019.