consumptief bakken vmbo BB 2021

Het centraal examen consumptief bakken vmbo BB werd als regulier examen afgenomen tot en met 2018 en als bezemexamen in 2019.

De cspe’s kunnen dit schooljaar alleen als schoolexamen worden afgenomen. Nadere informatie over de examinering van het beroepsgerichte profielvak vindt u in dit nieuwsbericht.