consumptief bakken BB, vmbo in 2020

Het centraal examen consumptief bakken BB, vmbo wordt als regulier examen afgenomen tot en met 2018 en als bezemexamen in 2019.

Pijl omhoog