consumptief bakken BB vmbo 2002

Examenstof

Hulpmiddelen

Bij het centraal examen mocht alleen het basispakket hulpmiddelen worden gebruikt.

Examen┬şdocumenten


Let op: Deze pagina bevat alleen informatie die specifiek is voor het examen consumptief bakken BB vmbo 2002. Kies consumptief bakken in 2002 of vmbo BB in 2002 als u breder geïnformeerd wilt worden.

Pijl omhoog