bouwtechniek timmeren vmbo KB 2015

Het centraal examen bouwtechniek timmeren vmbo KB werd als regulier examen afgenomen tot en met 2013 en als bezemexamen in 2014.