bouwtechniek schilderen vmbo KB 2020

Het centraal examen bouwtechniek schilderen vmbo KB werd als regulier examen afgenomen tot en met 2018 en als bezemexamen in 2019.

Pijl omhoog