bouwtechniek schilderen vmbo BB 2022

Het centraal examen bouwtechniek schilderen vmbo BB werd als regulier examen afgenomen tot en met 2018 en als bezemexamen in 2019.