bouwtechniek metselen vmbo GL 2020

Het centraal examen bouwtechniek metselen vmbo GL werd als regulier examen afgenomen van 2003 tot en met 2018 en als bezemexamen in 2019.