bouwtechniek metselen KB vmbo 2021

Het centraal examen bouwtechniek metselen KB vmbo werd als regulier examen afgenomen tot en met 2018 en als bezemexamen in 2019.

Pijl omhoog