bouwtechniek metselen BB vmbo 2023

Het centraal examen bouwtechniek metselen BB vmbo werd als regulier examen afgenomen tot en met 2018 en als bezemexamen in 2019.

Pijl omhoog