bouw-breed KB vmbo 2023

Het centraal examen bouw-breed KB vmbo werd als regulier examen afgenomen van 2003 tot en met 2018 en als bezemexamen in 2019.

Pijl omhoog