biologie vwo 2005

Het centraal examen biologie vwo wordt als regulier examen afgenomen vanaf 2016 en als pilot-examen van 2010 tot en met 2015.