biologie havo 2007

Het centraal examen biologie havo wordt als regulier examen afgenomen vanaf 2015 en als pilot-examen van 2009 tot en met 2014.