biologie havo 2009

Examenstof

Hulpmiddelen

Bij het centraal examen mocht gebruik worden gemaakt van:

Daarnaast kon zoals altijd het basispakket hulpmiddelen worden gebruikt.


In 2009 werd als pilot-examen het volgende examen afgenomen: biologie havo (pilot-examen)


Let op: Deze pagina bevat alleen informatie die specifiek is voor het examen biologie havo 2009. Kies biologie in 2009 of havo in 2009 als u breder geïnformeerd wilt worden.

Pijl omhoog