Arabisch havo 2006

Het centraal examen Arabisch havo wordt afgenomen vanaf 2009.