Arabisch havo 2004

Het centraal examen Arabisch havo wordt afgenomen vanaf 2009.