Arabisch 1,2 havo 2003

Examenstof

Let op: De examenprogramma's havo/vwo voor een aantal vakken zijn gewijzigd; deze wijzigingen zijn niet verwerkt in de downloadbare tekst.

Hulpmiddelen

Bij het centraal examen mocht gebruik worden gemaakt van:

Daarnaast kon zoals altijd het basispakket hulpmiddelen worden gebruikt.

Examen­documenten

1e tijdvak, 16 mei 2003

2e tijdvak, 24 juni 2003


Let op: Deze pagina bevat alleen informatie die specifiek is voor het examen Arabisch 1,2 havo 2003. Kies havo in 2003 als u breder geïnformeerd wilt worden.