algemene natuurwetenschappen vwo 2006

Het examen algemene natuurwetenschappen vwo wordt afgenomen vanaf 2010.