algemene natuurwetenschappen vwo 2005

Het examen algemene natuurwetenschappen vwo wordt afgenomen vanaf 2010.