algemene natuurwetenschappen vwo 2003

Het examen algemene natuurwetenschappen vwo wordt afgenomen vanaf 2010.