administratie vmbo KB 2024

Het centraal examen administratie vmbo KB werd als regulier examen afgenomen tot en met 2018 en als bezemexamen in 2019.