aardrijkskunde vwo 2024

Het centraal examen aardrijkskunde vwo werd als regulier examen afgenomen tot en met 2009 en als bezemexamen in 2010.