aardrijkskunde vmbo KB 2025

Het centraal examen aardrijkskunde vmbo KB werd als regulier examen afgenomen van 2003 tot en met 2014 en als bezemexamen in 2015.