aardrijkskunde vmbo KB 2005

Examenstof

Hulpmiddelen

Bij het centraal examen mocht alleen het basispakket hulpmiddelen worden gebruikt.


Let op: Deze pagina bevat alleen informatie die specifiek is voor het examen aardrijkskunde vmbo KB 2005. Kies vmbo KB in 2005 als u breder geïnformeerd wilt worden.