aardrijkskunde vmbo KB 2010

Het centraal examen aardrijkskunde vmbo KB wordt afgenomen vanaf 2015.