aardrijkskunde vmbo KB 2006

Het centraal examen aardrijkskunde vmbo KB wordt afgenomen vanaf 2015.