aardrijkskunde vmbo KB 2002

Het centraal examen aardrijkskunde vmbo KB wordt afgenomen vanaf 2015.