aardrijkskunde vmbo GL en TL 2019

Het centraal examen aardrijkskunde vmbo GL en TL werd als regulier examen afgenomen van 2003 tot en met 2014 en als bezemexamen in 2015.