aardrijkskunde vmbo GL en TL 2003

Examenstof

Hulpmiddelen

Bij het centraal examen mocht alleen het basispakket hulpmiddelen worden gebruikt.


Let op: Deze pagina bevat alleen informatie die specifiek is voor het examen aardrijkskunde vmbo GL en TL 2003. Kies vmbo TL in 2003 als u breder geïnformeerd wilt worden.