aardrijkskunde vmbo BB 2009

Het centraal examen aardrijkskunde vmbo BB wordt afgenomen vanaf 2015.