aardrijkskunde vmbo BB 2007

Het centraal examen aardrijkskunde vmbo BB wordt afgenomen vanaf 2015.