aardrijkskunde vmbo BB 2005

Het centraal examen aardrijkskunde vmbo BB wordt afgenomen vanaf 2015.