aardrijkskunde vmbo BB 2003

Het centraal examen aardrijkskunde vmbo BB wordt afgenomen vanaf 2015.