aardrijkskunde vmbo BB 2002

Het centraal examen aardrijkskunde vmbo BB wordt afgenomen vanaf 2015.