aardrijkskunde KB vmbo 2006

Het centraal examen aardrijkskunde KB vmbo wordt afgenomen vanaf 2015.

Pijl omhoog