aardrijkskunde GL en TL vmbo 2006

Examenstof

Hulpmiddelen

Bij het centraal examen mocht gebruik worden gemaakt van:

Daarnaast kon zoals altijd het basispakket hulpmiddelen worden gebruikt.


Let op: Deze pagina bevat alleen informatie die specifiek is voor het examen aardrijkskunde GL en TL vmbo 2006. Kies aardrijkskunde in 2006 of vmbo GL in 2006 of vmbo TL in 2006 als u breder geïnformeerd wilt worden.

Pijl omhoog