Errata 2010, tweede tijdvak schriftelijke examens

De errata op de opgaven zijn (op papier) naar de scholen verzonden. De aanvullingen op de correctievoorschriften zullen digitaal worden verzonden.

Zie ook de maartmededeling 2010 paragraaf 3.4.

Onderstaand overzicht wordt automatisch bijgewerkt zodra er een nieuw erratum verschijnt. De extra examendocumenten worden tevens op de examenpagina geplaatst. De errata op de opgaven zullen pas beschikbaar zijn op Examenblad.nl nadat de zitting is afgelopen.

 

vwo

datum CSE document
di 22 jun management en organisatie vwo Erratum op opgaven
di 22 jun natuurkunde 1,2 vwo; natuurkunde vwo Erratum op opgaven

havo

datum CSE document
di 22 jun maatschappijleer havo; maatschappij­wetenschappen havo Erratum op opgaven

vmbo GL en TL algemene vakken

datum CSE document
di 22 jun beeldende vorming vmbo GL en TL Erratum op opgaven
di 22 jun natuur- en scheikunde I vmbo GL en TL Erratum op opgaven
di 22 jun aardrijkskunde vmbo GL en TL Aanvulling op het correctievoorschrift
di 22 jun beeldende vorming vmbo GL en TL Aanvulling op het correctievoorschrift

vmbo GL beroepsgerichte vakken

(Nog) geen errata voor de cse's vmbo GL beroepsgericht

vmbo KB

(Nog)geen errata voor vmbo KB

vmbo BB

(Nog) geen errata voor vmbo BB
Pijl omhoog