Omzettingstabellen centrale examens vmbo CSE - CIE KB
Beroepsgerichte programma's - tijdvak 1 - 2006

 

Normering

In het correctievoorschrift heeft u de voorlopige normeringsterm (N = 0) en de bijbehorende omzettingstabel aangetroffen.
Via de links op deze pagina komt u bij de door de CEVO vastgestelde N-termen en omzettingstabellen.

Cevo-mededeling over de normering.

De tabel is alfabetisch gerangschikt op vaknaam.
Via de link onder het nummer krijgt u de omzettingstabel te zien.

Nummer Vaknaam Lengte scoreschaal N-term
6210 KB administratie CIE 88 1,3
6209 KB administratie CSE 74 1,4
6266 KB agrarische bedrijfseconomie CSE 35 2,2
6267 KB agrarische techniek CSE 37 1,5
6254 KB bloembinden en -schikken CIE 75 0,0
6253 KB bloembinden en -schikken CSE 35 0,3
6152 KB bouwbreed CIE 100 0,0
6151 KB bouwbreed CSE 71 1,0
6145 KB bouwtechniek - metselen CIE 138 0,0
6144 KB bouwtechniek - metselen CSE 62 1,0
6149 KB bouwtechniek - schilderen CIE 140 0,0
6148 KB bouwtechniek - schilderen CSE 69 1,0
6140 KB Bouwtechniek - timmeren CIE 142 0,0
6139 KB Bouwtechniek - timmeren CSE 63 1,0
6230 KB consumptief - bakken CIE 121 0,0
6229 KB consumptief - bakken CSE 60 1,0
6240 KB consumptief - breed CIE 123 0,0
6239 KB consumptief - breed CSE 69 1,0
6235 KB consumptief - horeca CIE 142 0,0
6234 KB consumptief - horeca CSE 68 1,0
6260 KB dierhouderij en verzorging - gezelschapsdieren CIE 2006 74 0,0
6259 KB dierhouderij en verzorging - productiedieren CIE 2006 74 0,0
6258 KB dierhouderij en verzorging CSE 38 0,8
6157 KB elektrotechniek CIE 97 0,0
6156 KB elektrotechniek CSE 60 0,9
6250 KB groene ruimte CIE 77 0,0
6249 KB groene ruimte CSE 35 1,4
6220 KB handel en administratie CIE 103 0,7
6219 KB handel en administratie CSE 60 1,8
6214 KB handel en verkoop CIE 110 0,0
6215 KB handel en verkoop CSE 55 1,0
6170 KB instalektro CIE 93 0,0
6169 KB instalektro CSE 62 1,0
6165 KB installatietechniek CIE 121 0,0
6164 KB installatietechniek CSE 77 1,0
6180 KB metaaltechniek CIE 120 0,0
6179 KB metaaltechniek CSE 62 1,0
6175 KB metalektro CIE 101 0,5
6174 KB metalektro CSE 64 1,0
6225 KB mode en commercie CIE 91 0,0
6224 KB mode en commercie CSE 61 1,0
6246 KB plantenteelt - gesloten teelten CIE 85 0,0
6245 KB plantenteelt - open teelten CIE 71 0,0
6244 KB plantenteelt CSE 35 1,4
6185 KB transport en logistiek CIE 80 0,0
6184 KB transport en logistiek CSE 64 1,0
6200 KB uiterlijke verzorging CIE 152 0,0
6199 KB uiterlijke verzorging CSE 84 1,0
6264 KB verwerking agrarische producten CIE 74 0,0
6263 KB verwerking agrarische producten CSE 38 1,0
6194 KB verzorging CIE 90 0,1
6195 KB verzorging CSE 81 1,1
6190 KB voertuigentechniek CIE 98 0,0
6189 KB voertuigentechniek CSE 78 1,2
6205 KB zorg en welzijn breed CIE 84 0,0
6204 KB zorg en welzijn breed CSE 71 1,0

06-06-2006

e-mail: vo@cito.nl