Omzettingstabellen centrale examens vmbo CSPE KB
Beroepsgerichte programma's - tijdvak 1 - 2006

 

Normering

In het correctievoorschrift heeft u de voorlopige normeringsterm (N = 0) en de bijbehorende omzettingstabel aangetroffen.
Via de links op deze pagina komt u bij de door de CEVO vastgestelde N-termen en omzettingstabellen.

Cevo-mededeling over de normering.

De tabel is alfabetisch gerangschikt op vaknaam.
Via de link onder het nummer krijgt u de omzettingstabel te zien.

Nummer Vaknaam Lengte scoreschaal N-term
6208 KB administratie CSPE 115 1,3
6153 KB bouwbreed CSPE 185 0,3
6143 KB bouwtechniek - metselen CSPE 194 0,3
6147 KB bouwtechniek - schilderen CSPE 182 0,0
6138 KB Bouwtechniek - timmeren CSPE 196 0,1
6228 KB consumptief - bakken CSPE 161 0,0
6238 KB consumptief - breed CSPE 168 0,1
6233 KB consumptief - horeca CSPE 192 0,0
6155 KB elektrotechniek CSPE 142 0,0
6160 KB grafimedia LSPE 100 0,0**
6218 KB handel en administratie CSPE 156 0,8
6213 KB handel en verkoop CSPE 170 0,2
6274 KB ICT-route SPE 64 1,0*
6168 KB instalektro CSPE 137 0,0
6163 KB installatietechniek CSPE 172 0,0
6269 KB landbouw - breed CSPE 124 0,0
6178 KB metaaltechniek CSPE 164 0,0
6173 KB metalektro CSPE 151 0,5
6223 KB mode en commercie CSPE 131 0,2
6276 KB sport, dienstverlening en veiligheid SPE 70 0,5*
6278 KB techniek-breed SPE 48 0,0*
6183 KB transport en logistiek CSPE 102 0,0
6198 KB uiterlijke verzorging CSPE 196 0,0
6193 KB verzorging CSPE 144 0,0
6188 KB voertuigentechniek CSPE 163 0,3
6203 KB zorg en welzijn breed CSPE 155 0,0

*
Dit is een adviesnorm, deze norm is in 2006 nog niet bindend. Het spe is een onderdeel van het schoolexamen. De school bepaalt zelf hoe het spe-cijfer meeweegt in het cijfer voor het schoolexamen.
 

**
De normen voor grafimedia zijn advies-normen. Deze normen zijn in 2006 niet bindend.
Het lspe-cijfer wordt als c.e.-cijfer doorgegeven aan BRON.
Daarmee ligt ook de volgende weging vast:

BB:

eindcijfer = 2/3 * cijfer schoolexamen + 1/3 * cijfer lspe BB

KB:

eindcijfer = 1/2 * cijfer schoolexamen + 1/2 * cijfer lspe KB

GL:

eindcijfer = 1/2 * cijfer schoolexamen + 1/2 * cijfer lspe GL


06-06-2006

e-mail: vo@cito.nl