Omzettingstabellen centrale examens vmbo BB
Beroepsgerichte programma's - tijdvak 1 - 2006

 

Normering

In het correctievoorschrift heeft u de voorlopige normeringsterm (N = 0) en de bijbehorende omzettingstabel aangetroffen.
Via de links op deze pagina komt u bij de door de CEVO vastgestelde N-termen en omzettingstabellen.

Cevo-mededeling over de normering.

De tabel is alfabetisch gerangschikt op vaknaam.
Via de link onder het nummer krijgt u de omzettingstabel te zien.

Nummer Vaknaam Lengte scoreschaal N-term
6207 BB administratie CSPE 80 1,1
6252 BB bloembinden en -schikken CSPE 96 0,0
6150 BB bouwbreed CSPE 136 0,2
6142 BB bouwtechniek - metselen CSPE 176 0,4
6146 BB bouwtechniek - schilderen CSPE 163 0,0
6137 BB bouwtechniek - timmeren CSPE 138 0,3
6227 BB consumptief - bakken CSPE 200 0,0
6237 BB consumptief - breed CSPE 136 0,3
6232 BB consumptief - horeca CSPE 150 0,0
6257 BB dierhouderij en verzorging - gezelschapsdieren CSPE 78 0,0
6256 BB dierhouderij en verzorging - productiedieren CSPE 2006 78 0,0
6154 BB elektrotechniek CSPE 171 0,1
6159 BB grafimedia LSPE 100 0,0**
6248 BB groene ruimte CSPE 74 0,0
6217 BB handel en administratie CSPE 106 0,6
6212 BB handel en verkoop CSPE 118 0,0
6167 BB instalektro CSPE 124 0,8
6273 BB ICT-route SPE 69 0,7*
6162 BB installatietechniek CSPE 159 0,0
6268 BB landbouw - breed CSPE 88 0,0
6177 BB metaaltechniek CSPE 170 0,0
6172 BB metalektro CSPE 132 0,8
6222 BB mode en commercie CSPE 87 0,3
6243 BB plantenteelt - gesloten teelten CSPE 90 0,0
6242 BB plantenteelt - open teelten CSPE 81 0,0
6275 BB sport, dienstverlening en veiligheid SPE 66 0,7*
6277 BB techniek-breed SPE 36 0,6*
6182 BB transport en logistiek CSPE 86 0,0
6197 BB uiterlijke verzorging CSPE 148 0,0
6262 BB verwerking agrarische producten CSPE 94 0,0
6192 BB verzorging CSPE 112 0,0
6187 BB voertuigentechniek CSPE 175 0,3
6202 BB zorg en welzijn breed CSPE 131 0,0

 

*
Dit is een adviesnorm, deze norm is in 2006 nog niet bindend. Het spe is een onderdeel van het schoolexamen. De school bepaalt zelf hoe het spe-cijfer meeweegt in het cijfer voor het schoolexamen.


**
De normen voor grafimedia zijn advies-normen. Deze normen zijn in 2006 niet bindend.
Het lspe-cijfer wordt als c.e.-cijfer doorgegeven aan BRON.
Daarmee ligt ook de volgende weging vast:

BB:

eindcijfer = 2/3 * cijfer schoolexamen + 1/3 * cijfer lspe BB

KB:

eindcijfer = 1/2 * cijfer schoolexamen + 1/2 * cijfer lspe KB

GL:

eindcijfer = 1/2 * cijfer schoolexamen + 1/2 * cijfer lspe GL


06-06-2006

e-mail: vo@cito.nl