Omzettingstabellen centrale examens vmbo cse kb
Algemene vakken - tijdvak 1 - 2007

Normering

Via de links op deze pagina komt u bij de door de CEVO vastgestelde N-termen en omzettingstabellen.

Cevo-mededeling over de normering.

Via de link onder het nummer krijgt u de omzettingstabel te zien.

Nummer Vaknaam Lengte scoreschaal N-term
7069 KB Nederlands 50 1,4
7073 KB Frans 48 0,2
7076 KB Duits 45 1,0
7227 KB Duits digitaal 48 1,2
7079 KB Engels 41 0,5
7082 KB Arabisch 49 0,7
7085 KB Turks 51 0,7
7088 KB Spaans 40 0,7
7091 KB economie 51 1,3
7095 KB maatschappijleer 2 56 1,4
7098 KB aardrijkskunde 52 1,4
7101 KB geschiedenis en staatsinrichting 48 0,6
7104 KB wiskunde 79 2,5
7107 KB natuur- en scheikunde 1 74 1,0
7112 KB biologie 63 1,1

 


12-06-2007

e-mail: vo@cito.nl