Omzettingstabellen centrale examens vmbo gl en tl
Algemene vakken - tijdvak 1 - 2007

Normering

Via de links op deze pagina komt u bij de door de CEVO vastgestelde N-termen en omzettingstabellen.

Cevo-mededeling over de normering.

Via de link onder het nummer krijgt u de omzettingstabel te zien.

Nummer Vaknaam Lengte scoreschaal N-term
7070 GL/TL Nederlands 50 0,5
7071 GL/TL Fries 51 1,0
7074 GL/TL Frans 47 0,4
7077 GL/TL Duits 47 0,5
7080 GL/TL Engels 47 0,8
7083 GL/TL Arabisch 54 1,0
7086 GL/TL Turks 50 0,5
7089 GL/TL Spaans 49 1,1
7092 GL/TL economie 53 0,7
7093 GL/TL economie Compex 54 1,2
7096 GL/TL maatschappijleer 2 65 1,3
7099 GL/TL aardrijkskunde 56 1,2
7102 GL/TL geschiedenis en staatsinrichting 55 0,3
7105 GL/TL wiskunde 83 1,6
7108 GL/TL natuur- en scheikunde 1 80 1,0
7109 GL/TL natuur- en scheikunde 1 Compex 80 1,3
7110 GL/TL natuur- en scheikunde 2 63 1,6
7113 GL/TL biologie 58 0,7
7114 GL/TL biologie Compex 60 1,0
7115 GL/TL beeldende vakken 74 0,8
7116 GL/TL tekenen CPE 50 0,5
7117 GL/TL handenarbeid CPE 50 0,4
7118 GL/TL textiele werkvormen CPE 50 0,5
7119 GL/TL audiovisuele vormgeving CPE 50 0,5
7120 GL/TL muziek 63 0,6
7121 GL/TL dans 69 0,4
7122 GL/TL drama 63 0,4


12-06-2007

e-mail: vo@cito.nl