Omzettingstabellen centrale examens vmbo bb
Algemene vakken - tijdvak 1 - 2007

Normering

Via de links op deze pagina komt u bij de door de CEVO vastgestelde N-termen en omzettingstabellen.

De normen voor de pilot digitale examens bb algemene vakken staan op compex.cito.nl.

Cevo-mededeling over de normering.

Via de link onder het nummer krijgt u de omzettingstabel te zien.

Nummer Vaknaam Lengte scoreschaal N-term
7068 BB Nederlands 45 1,1
7072 BB Frans 36 1,2
7075 BB Duits 36 0,0
7078 BB Engels 39 0,2
7081 BB Arabisch 43 0,7
7084 BB Turks 35 0,7
7087 BB Spaans 37 0,7
7090 BB economie 42 1,2
7094 BB maatschappijleer 2 49 1,1
7097 BB aardrijkskunde 40 0,2
7100 BB geschiedenis en staatsinrichting 45 1,0
7103 BB wiskunde 50 1,9
7106 BB natuur- en scheikunde 1 50 0,5
7111 BB biologie 42 0,7

 


12-06-2007

e-mail: vo@cito.nl