Omzettingstabellen centrale examens vmbo BB
Algemene vakken - tijdvak 1 - 2006

 

Normering

Via de links op deze pagina komt u bij de door de CEVO vastgestelde N-termen en omzettingstabellen.

De normen voor de pilot digitale examens BB algemene vakken staan op compex.cito.nl (Centrale examens - Computers en examens - Beeldschermexamens).

Cevo-mededeling over de normering.

De tabel is alfabetisch gerangschikt op vaknaam.
Via de link onder het nummer krijgt u de omzettingstabel te zien.

Nummer Vaknaam Lengte scoreschaal N-term
6099 BB aardrijkskunde CSE 40 0,0
6083 BB Arabisch CSE 41 0,5 *
6113 BB biologie CSE 35 0,0
6077 BB Duits CSE 42 0,6
6092 BB economie CSE 42 1,5
6080 BB Engels CSE 40 0,2
6074 BB Frans CBT 45 0,5
6102 BB geschiedenis en staatsinrichting CSE 45 0,8
6096 BB maatschappijleer 2 CSE 41 0,7
6108 BB natuur- en scheikunde 1 CSE 63 1,1
6070 BB Nederlands Leesvaardigheid - Schrijfvaardigheid CSE 50 1,2
6089 BB Spaans CSE 38 0,5 *
6086 BB Turks CSE 41 0,5 *
6105 BB wiskunde CSE 60 1,4

* adviesnorm; deze norm is in 2006 nog niet bindend


13-06-2006

e-mail: vo@cito.nl