Omzettingstabellen centrale examens vmbo GL en TL
Algemene vakken - tijdvak 1 - 2006

 

Normering

Via de links op deze pagina komt u bij de door de CEVO vastgestelde N-termen en omzettingstabellen.

Cevo-mededeling over de normering.

De tabel is alfabetisch gerangschikt op vaknaam.
Via de link onder het nummer krijgt u de omzettingstabel te zien.

Nummer Vaknaam Lengte scoreschaal N-term
6101 GL/TL aardrijkskunde CSE 52 0,2
6085 GL/TL Arabisch CSE 49 1,0
6121 GL/TL beeldende vakken - audiovisuele vormgeving CPE 50 0,5
6119 GL/TL beeldende vakken - handenarbeid CPE 50 0,5
6118 GL/TL beeldende vakken - tekenen CPE 50 0,5
6120 GL/TL beeldende vakken - textiele werkvormen CPE 50 0,6
6117 GL/TL beeldende vakken CSE 73 0,7
6115 GL/TL biologie CSE 56 1,3
6116 GL/TL biologie Compex 56 1,5
6123 GL/TL dans CSE 63 0,9
6124 GL/TL drama CSE 60 0,4
6079 GL/TL Duits CSE 49 1,0
6094 GL/TL economie CSE 52 0,7
6095 GL/TL economie Compex 54 1,3
6082 GL/TL Engels CSE 45 0,5
6076 GL/TL Frans CSE 48 0,9
6073 GL/TL Fries CSE 49 1,0
6104 GL/TL geschiedenis en staatsinrichting CSE 56 0,5
6098 GL/TL maatschappijleer 2 CSE 61 1,0
6122 GL/TL muziek CSE 61 0,9
6110 GL/TL natuur- en scheikunde 1 CSE 77 1,3
6111 GL/TL natuur- en scheikunde 1 Compex 77 1,6
6112 GL/TL natuur- en scheikunde 2 CSE 66 1,0
6072 GL/TL Nederlands CSE 50 1,6
6091 GL/TL Spaans CSE 46 0,9
6088 GL/TL Turks CSE 49 0,5
6107 GL/TL wiskunde CSE 79 0,4

 


13-06-2006

e-mail: vo@cito.nl