Omzettingstabellen centrale examens vmbo CSE KB
Algemene vakken - tijdvak 1 - 2006

 

Normering

Via de links op deze pagina komt u bij de door de CEVO vastgestelde N-termen en omzettingstabellen.

Cevo-mededeling over de normering.

De tabel is alfabetisch gerangschikt op vaknaam.
Via de link onder het nummer krijgt u de omzettingstabel te zien.

Nummer Vaknaam Lengte scoreschaal N-term
6100 KB aardrijkskunde CSE 51 0,1
6084 KB Arabisch CSE 48 0,6 *
6114 KB biologie CSE 57 1,4
6078 KB Duits CSE 46 1,0
6282 KB Duits, digitale versie 48 0,0
6093 KB economie CSE 48 1,3
6081 KB Engels CSE 43 0,0
6075 KB Frans CBT 47 0,3
6103 KB geschiedenis en staatsinrichting CSE 51 1,0
6097 KB maatschappijleer 2 CSE 52 1,0
6109 KB natuur- en scheikunde 1 CSE 70 1,4
6071 KB Nederlands Leesvaardigheid - Schrijfvaardigheid CSE 50 2,3
6090 KB Spaans CSE 38 0,6 *
6087 KB Turks CSE 48 0,6 *
6106 KB wiskunde CSE 83 1,5

* adviesnorm; deze norm is in 2006 nog niet bindend


13-06-2006

e-mail: vo@cito.nl